Secondment de Leon Freude

Early stage research secondment de Leon Freude, de Universitat de Barcelona, a Universidad de Córdoba, del 22-10-2019 al 21-11-2019

Campus d'excel·lència internacional U A B