Secondment de Carolina Martínez

Early stage research secondment de Carolina Martínez, de Universidad Católica Argentina, a Middlesex University, del 01-10-2019 al 31-10-2019

Campus d'excel·lència internacional U A B