Secondment de Pilar Filgueira

Early stage research secondment de Pilar Filgueira, de Universidad Católica Argentina, a Universitá Degli Studi di Milano, del 01-10-2019 al 31-10-2019

Campus d'excel·lència internacional U A B