Secondment de Leon Freude

Early stage research secondment de Leon Freure, de Universitat de Barcelona, a Universidad de la República de Uruguay, del 22-09-2019 al 21-10-2019.

Campus d'excel·lència internacional U A B