Secondment de María Emilia Sánchez

Early stage research secondment de María Emilia Sánchez, de Universidad Católica Argentina, a Middlesex University, del 01-09-2019 al 31-10-2019.

Campus d'excel·lència internacional U A B