Secondment de Leon Freude

Early stage research secondment de Leon Freude, de Universitat de Barcelona, a Universidad de Buenos Aires, del 22-11-2019 al 26-12-2019

Campus d'excel·lència internacional U A B