Secondment of Paula Miranda

Experience research secondment of Paula Miranda, from Pontificia Universidad Católica de Chile, to Universidad de La Laguna, between 01-10-2019 and 31-10-2019

Campus d'excel·lència internacional U A B